پرسنل مركز
1390/11/5 چهارشنبه
رديف نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم تحصیلات شماره داخلی
1 دکترسيده سميه جعفري ریاست 8135223446 دکتری رياضي 110
2 دكتر داود عباسي مسئول امور پژوهشي و كارآفريني 8135220982 دكتراي جغرافيا  102
3 عباس غلامی مسئول امور اداری و مالی 8135221145 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 109
4 عليرضا سلطاني مسئول امور کلاس ها و اساتید و
ثبت نام تحصیلات تکمیلی
8135225447 کارشناسی ارشد علوم اجتماعي - مطالعات فرهنگي 114
5 مهدی احدی مسئول امور فرهنگی ، دانشجویی ، روابط عمومی 8135220985 کارشناسی ارشد مدیریت 122
6 حمید سلطانی مسئول حراست وآزمایشگاه ها و پایان نامه های دانشجویان تحصيلات تكميلي  8135227449  کارشناسی ارشد شیمی- گرايش آلي 118
7 داود نژادی مسئول فناوري اطلاعات و رايانه و كارگاه هاي رايانه 8135220980 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات  تکنسین شبکه های کامپیوتری-تکنسین برق قدرت  106
8 علی الله افشاری مسئول امتحانات و کاربر ارشد 8135227784 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ادبیات 113
9 علیرضا محمدی مسئول دبیرخانه آموزش -- کاردانی روابط عمومی 104
10 محمود شیوا مسئول دبیرخانه -- كارشناسي مديريت دولتي 107
11 حميد زارعي احمدي مسئول آموزش -- كارشناسي ارشد علوم تربيتي 105
12 عباسعلی شفاعتی مسئول پذیرش و ثبت نام تحصيلات تكميلي- امور كلاسها- امور شاهد ايثارگران -- كارشناسي ارشد تربيت بدني 112
13 مجید نظری امور فارغ التحصيلان  -- کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 105
14 علی رحیمی مسئول شهريه دانشجويي و امين اموال - انباردار -- كارشناسي مديريت دولتي 111
15 سیدعلیرضا جعفری مسئول پذیرش و ثبت نام دانشجویان کارشناسی -- کارشناسی مديريت گردشگری 119
16 رقیه رستمی مرخصي -- كارشناسي ارشد مديريت دولتي --
17 رسول عارف کارپرداز- كتابخانه - تاسيسات -- کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 108
18 علی اکبر شیرزادی خدمات اداري -- دیپلم --
19 مرتضی لطفی مسئول امور عمومي -- كارشناسي مديريت دولتي 101
20 امیر علی حقی سرايدار -- كارشناسي مديريت دولتي --
21 ابراهیم خیری خدمات اداري -- کاردانی تربيت بدني 123
http://kba.hp.pnu.ac.ir/theme/PNU/images/spacer.gif
شماره تماس هاي دانشگاه عبارتند از : 9 الي 08135223446  و  7 الي 08135227446