پرسنل مركز
1390/11/5 چهارشنبه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

تحصیلات

شماره داخلی

1

دکتر محمد حقگو

ریاست

08135221144

دکتری شیمی فیزیک

110

2

سعید شهابی نیا

معاونت آموزشی پژوهشی

08135227447

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

110

3

عباس غلامی

مسئول امور اداری و مالی

08135221145

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

109

4

حمید زارعی احمدی

مسئول آموزش

08135225447

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

114

5

مهدی احدی

مسئول امور فرهنگی ، دانشجویی ، روابط عمومی

08135220985

کارشناسی ارشد مدیریت

122

6

حمید سلطانی

مسئول حراست وآزمایشگاه ها

08135227449

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی

118

7

داود نژادی

مسئول رایانه

08135220980

تکنسین شبکه های کامپیوتری-تکنسین برق قدرت - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

8

علی الله افشاری

مسئول امتحانات و کاربر ارشد

--

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ادبیات

113

9

فاطمه بهرامی

مسئول شهریه دانشجویی و حسابدار

--

کارشناسی حسابداری

106

10

علیرضا محمدی

مسئول دبیرخانه آموزش

--

کاردانی روابط عمومی

104

11

محمود شیوا

مسئول دبیرخانه

--

دیپلم

107

12

علیرضا سلطانی

مسئول امور کلاسها

--

کارشناسی علوم اجتماعی

116

13

عباسعلی شفاعتی

کمک کارشناس فارغ التحصیلان

--

کاردانی تربیت بدنی

105

14

مجید نظری

مسئول دفتر ریاست

--

کارشناسی مدیریت ورزشی

110

15

علی رحیمی

مسئول انتخاب واحد و امین اموال

--

کاردانی مدیریت دولتی

119

16

سید علیرضا جعفری

مسئول پذیرش و ثبت نام

--

کارشناسی گردشگری

119

17

رقیه رستمی

مسئول کتابخانه

--

کارشناسی کتابداری پزشکی

115

18

رسول عارف

کارپرداز

--

کارشناسی مدیریت ورزشی

108

19

علی اکبر شیرزادی

نگهبان

--

دیپلم

--

20

مرتضی لطفی

متصدی انبار و راننده

--

دیپلم

111

21

امیر علی حقی

نگهبان

--

دیپلم

123

22

ابراهیم خیری

خدمات

--

ابتدایی

123

 


شماره تلفن های تماس با دانشگاه

08135223446و 08135223447 و 08135223448 و 08135223449