پرسنل مركز
1390/11/5 چهارشنبه
رديف نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم تحصیلات شماره داخلی
1 دکترسيده سميه جعفري ریاست 8135223446 دکتری رياضي 110
2 عباس غلامی مسئول امور اداری و مالی 8135221145 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 109
3 عليرضا سلطاني مسئول امور کلاس ها و اساتید 
مسئول امور فرهنگی ، دانشجویی
8135225447 کارشناسی ارشد علوم اجتماعي - مطالعات فرهنگي 114
4 داود نژادی مسئول حراست وآزمایشگاه ها  - كتابخانه و آموزشهای آزاد 8135227449 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات  تکنسین شبکه های کامپیوتری-تکنسین برق قدرت  118
5 داود نژادی مسئول فناوري اطلاعات و رايانه و كارگاه هاي رايانه 8135220980 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات  تکنسین شبکه های کامپیوتری-تکنسین برق قدرت  118
6 علی الله افشاری مسئول امتحانات و کاربر ارشد-مسئول پذیرش و ثبت نام تحصيلات تكميلي 8135227784 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ادبیات 113
7 علیرضا محمدی مسئول دبیرخانه آموزش -- کاردانی روابط عمومی 104
8 محمود شیوا مسئول دبیرخانه مرکز -- كارشناسي مديريت دولتي 107
9 حميد زارعي احمدي مسئول آموزش -- كارشناسي ارشد علوم تربيتي 114
10 عباسعلی شفاعتی مسئول فارغ التحصیلان -- كارشناسي ارشد تربيت بدني 105
11 مجید نظری کارشناس  فارغ التحصيلان  -- کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 105
12 علی رحیمی مسئول شهريه دانشجويي و امين اموال - انباردار -- كارشناسي مديريت دولتي 111
13 سیدعلیرضا جعفری مسئول پذیرش و ثبت نام دانشجویان کارشناسی -- کارشناسی مديريت گردشگری 119
14 رسول عارف کارپرداز- تاسيسات -- کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 108
15 علی اکبر شیرزادی خدمتگذار  -- دیپلم --
16 مرتضی لطفی مسئول امور عمومي و نگهبان -- كارشناسي مديريت دولتي 101
17 امیر علی حقی سرايدار -- كارشناسي مديريت دولتي --
18 ابراهیم خیری خدمتگذار -- کاردانی تربيت بدني 123
http://kba.hp.pnu.ac.ir/theme/PNU/images/spacer.gif
شماره تماس هاي دانشگاه عبارتند از : 9 الي 08135223446  و  7 الي 08135227446