1392/12/4 یکشنبه
نام سیده سمیه
نام خانوادگی جعفری
سمت ریئس دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ  و
همچنین عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف
مرتبه علمی استادیار
رایانامه ss.jafari@pnu.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید