مسئول آموزش
1393/6/9 یکشنبه

مسئول آموزش

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

شماره مستقیم

شماره داخلی

حمید زارعی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

08135225447

114

شرح وظایف

1- نظارت برنحوه اجرای امور آموزشی در مرکز( پذیرش-انتخاب واحد-
امتحانات- تشکیل کلاسها- فارغ التحصیلان)

2- بررسی آیین نامه و بخشنامه های واصله وتوجیه همکاران بخش آموزش

3- ارائه راهکار و دستورالعمل های لازم به سایر قسمتهای آموزش

4- بررسی و تأییدنامه های خروجی از آموزش

5- راهنمایی و پاسخگویی به دانشجویان درباره سؤالات آموزشی

6- بررسی و تأیید پرونده های فارغ التحصیلی قسمت آموزش

7- بررسی و تأیید پرونده های فارغ التحصیلی قسمت مالی

8- قرائت و ارجاع نامه های آموزشی به سایر قسمتهای آموزش

9- مدیریت و هماهنگی بین سایر قسمتهای آموزش

10- تشکیل جلسات آموزشی با همکاران حوزه آموزش

11- بررسی و تأیید اساتید متقاضی تدریس

12- بررسی و تأیید فرم های حق التدریس اساتید


سوابق اجرایی :مسئول تلفنخانه ( 1382 )نگهبان ( 1384-1383 )کمک کارشناس امتحانات ( 1384-1383 )مسئول پذیرش و ثبت نام ( 1384 )مسئول خدمات دانشجویی و انتخاب واحد ( 1389-1385 ) مسئول فارغ التحصیلان ( 1393-1389 )مسئول آموزش ( 1393)

آدرس:همدان کبودراهنگ بلوار ولایت دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ

تلفن:48-08135223446