شرح وظایف امور مالی و اداری
1393/6/21 جمعه

 مسئول اداری و مالی مرکز

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

شماره مستقیم

شماره داخلی

عباس غلامی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

08135221145

109

شرح وظایف

1- انجام مطالعات لازم در خصوص طبقه بندی مشاغل کارکنان مرکز و انجام امور استخدامی کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات

2- نگهداری پرونده های استخدامی مورد نیاز مرکز و تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنلی و اداری

3-اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های اداری و مالی، پرسنلی و رفاهی صادره از سازمان مرکزی درمرکز

4-صدور احکام مرخصی و مأموریت کارکنان مرکز و تهیه پیش نویس ابلاغ های داخلی ورود و خروج کارکنان و اضافه کاری ماهانه

5-مسئول نگهداری دفاتر مالی و حساب های اعتبارات مرکز طبق قوانین و مقررات مربوطه و اجرای کلیه امور مالی و پرداخت های مرکز مربوط به بودجه اختصاصی

6-نظارت و همکاری در تأمین اعتبار کلیه درخواست های خرید کالا و خدمات مرکز در قالب تخصیص اعتبارات مصوب

7-نظارت بر رسیدگی اسناد هزینه در مرکز از لحاظ انطباق با مقررات مالی در آیین نامه های مربوط در این زمینه و تنظیم اسناد هزینه

8-برگزاری حوزه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش دانش و مهارت کارکنان و اساتید

9-تجهیز کلاسها و آزمایشگاهها و فضای آموزشی و عمران جهت استفاده بهینه دانشجویان

10-نظارت و نگهداری حساب اموال و انبارگردانی مرکز

11-افزایش فرهنگ تعلق سازمانی بین کارکنان و اساتید

12-نظارت و همکاری در فعالیت های امور فرهنگی و دانشجوئی مرکز

13-همکاری لازم با سایر دانشگاهها و ارگانهای دولتی در فعالیتهای فرهنگی در جهت پیشبرد برنامه های فرهنگی دانشگاه

14-استفاده بهینه از پتانسیل تشکل های دانشجویی درپیشه و اهداف دانشگاه و توجه ویژه به رشد و پرورش استعدادهای فرهنگی مرکز

15-ارائه خدمات رفاهی بهتر به دانشجویان نظیر بیمه، جیره غذایی و وام مطابق دستور العمل های دانشگاهی

16-شرکت درجلسات اداری و امربه معروف و نهی از منکر، شورای فرهنگی ، اجرای مصوبات در راستای ترویج فرهنگ اسلامی و انقلابی

17-اجرای طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در مرکز

سوابق اجرایی:

1-مسئول امور مالی و برنامه ریزی حوزه 3 شهید نوری به مدت سه سال

2-عضو بسیج فعال از تاریخ 28/1/74 تاکنون

3-سابقه خدمت حق التدریس در اموزش و پرورش کبودراهنگ

4-همکاری با انتخابات کشوری بعنوان سربازرس و بازرسی

5-عضو شورای فرهنگی دانشگاه

6-عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف مرکز

7-عضو شورای تربیت بدنی

8-مسئول دفتر و روابط عمومی مرکز و کارشناس امور مالی از سال 83 لغایت 84

9-مسئول امور اداری و مالی و عامل مالی مرکز از سال 84 تاکنون

10-مسئول امور عمرانی و پیگیری امور جاری مرکز به عنوان معاون اجرایی از سال 92 تاکنون

11-تدریس در دانشگاه پیام نور کبودراهنگ

آدرس:همدان کبودراهنگ بلوار ولایت دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ

تلفن:9-08135223446
ایمیل:GH.abbas1391@gmail.com