1393/10/2 سه‌شنبه

توجه توجه :
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند شماره صندلی امتحانات ترم اول سالتحصیلی 1403-1402 در غالب فایل اکسل به صورت مجزا در جدول ذیل بارگذاری شده است جهت دانلود شماره صندلی خود بر روی عبارت مکانیزه یا کاغذی روز امتحان خود کلیک نمایید .

 
شماره صندلی امتحانات مکانیزه و کاغذی نیمسال اول 1403-1402
ردیف روز  تاریخ نوع آزمون
مکانیزه  کاغذی
1 شنبه 1402/09/18 مکانیزه  کاغذی
2 يكشنبه 1402/19/19 مکانیزه  کاغذی
3 دوشنبه 1402/09/20 مکانیزه  کاغذی
4 سه شنبه 1402/09/21 مکانیزه  کاغذی
5 چهارشنبه 1402/09/22 مکانیزه  کاغذی
6 دوشنبه  1402/09/27 مکانیزه  کاغذی
7 سه شنبه  1402/09/28 مکانیزه  کاغذی
8 چهار شبنه 1402/09/29 مکانیزه  کاغذی
9 شنبه  1402/10/02 مکانیزه  کاغذی
10 يكشنبه 1402/10/03 مکانیزه  کاغذی
11 دوشنبه 1402/10/04 مکانیزه  کاغذی
12 سه شنبه 1402/10/05 مکانیزه  کاغذی
13 چهارشنبه 1402/10/06 مکانیزه  کاغذی
14 شنبه  1402/10/09 مکانیزه  کاغذی
15 يكشنبه 1402/10/10 مکانیزه  کاغذی

بيشتر