اخبار
1402/8/15 دوشنبه
جشن معارفه دانشجویان جدیدالورود
حضور همه دانشجویان ورودی 1402 در تاریخ 1402/08/17 روز چهار شنبه راس ساعت 8:30 الزامی بوده و در بدو ورود حضور و غیاب صورت گرفته و بسته فرهنگی ارائه می گردد

.
حضور همه دانشجویان ورودی 402 رای ساعت 8:30 الزامی بوده و در بدو ورود حضور و غیاب صورت گرفته و بسته فرهنگی ارائه می گردد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر