آخرين اخبار
1401/8/11 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی (انتخاب محل آزمون و تطبيق واحد)
( جهت درخواست تغيير محل آزمون و  ثبت تطبیق واحد در سیستم گلستان دانشجو نباید بدهی شهریه داشته باشد )

.

اطلاعيه شماره 1
دانشجویانی که درخواست تغیير محل آزمون نیمسال اول 1401 را دارند از مورخه1401/08/18 به سیستم جامع گلستان مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.
اطلاعيه شماره 2
دانشجویانی که درخواست تطبیق واحد در نیمسال اول 1401 را دارند تا مورخه 1401/09/01 باید با پرداخت كامل شهريه (شهريه ثابت و متغيير )درخواست معادل سازی خود را در پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان ثبت و اصل کارنامه تحصیلی دوره قبلی خود را به دانشگاه ( آقای جعفری ) تحویل نمایند.
نكته مهم :
( جهت درخواست تغيير محل آزمون و  ثبت تطبیق واحد در سیستم گلستان دانشجو نباید بدهی شهریه داشته باشد )

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر