كارشناسي ارشد
1401/6/13 یکشنبه
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری کارشناسی ارشد
تاریخ مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ جهت ثبت نام حضوری

.

تاریخ مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ جهت ثبت نام حضوری 🌸19 شهریور 1401 از ساعت 8 الی 14🌸

 


تاریخ مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ جهت ثبت نام حضوری 🌸20 شهریور 1401 از ساعت 8 الی 14

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر