آموزش
1399/11/6 دوشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی(برنامه آزمون جدید دروس مربوط به خانم درویشی )
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی(برنامه آزمون جدید دروس مربوط به خانم درویشی )

.

باسلام
جهت رعایت حال دانشجویان گرامی در دوران بیماری همه گیر کرونا، آزمون جاماندگان از پایانترم دروس خانم مریم درویشی، به شرح ذیل در برنامه «پیام من» تعریف گردید:
۱-آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان:۹۹/۱۱/۶، ساعت ۹صبح.
۲-روان شناسی رشد۱: ۹۹/۱۱/۶، ساعت۹:۳۰ صبح.
۳-روان شناسی رشد ۲: ۹۹/۱۱/۶، ساعت ۱۰ صبح.
۴-متون تخصصی باکد۱۲۱۱۶۳۹: ۹۹/۱۱/۶، ساعت ۱۰:۳۰صبح.
۵-متون تخصصی علوم تربیتی با کد ۱۲۱۱۶۶۵: ۹۹/۱۱/۶، ساعت ۱۱:۳۰صبح.
۶-متون تخصصی علوم تربیتی با کد ۱۲۱۱۶۹۲: ۹۹/۱۱/۶، ساعت۱۲:۳۰ظهر.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر