امور آموزش
1401/7/17 یکشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ
خلاصه آئین نامه تطبیق واحد و مراحل درخواست تطبیق واحد به شرح ذیل می باشد

.

خلاصه آئین نامه تطبیق واحد
  1. حداکثر  به تعداد 50 درصد از واحدهای  رشته فعلی دانشجو قابل تطبیق می باشد
  2. دانشجویانی که دارای دیپلم 3 ساله نظام جدید ( دوره آموزشی 6-3-3 ) بوده و بجای پیش دانشگاهی مدرک کاردانی اخذ نموده اند هیچکدام از واحدهای مقطع کاردانی ایشان قابل تطبیق نمی باشد
  3. از دوره های تربیت معلم فقط دروس عمومی قابل تطبیق میباشد

مراحل درخواست تطبیق واحد
  1. ارائه درخواست کتبی به دانشگاه مبنی بر انجام تطبیق واحد ( ترجیحا باید در اولین نیمسال ورودی به دانشگاه اقدام گردد)
  2. ارائه ریز نمرات رشته قبلی خود به آقای جعفری
  3. حداکثر یک ماه پس از ارائه ریز نمرات  به دانشگاه مراجعه و از آقای جعفری برگه دروس تطبیق شده اولیه خود را جهت ثبت درخواست و دروس در سیستم گلستان دریافت نمایند
  4. مراجعه به سیستم گلستان جهت ثبت دروس مطابق فیلم آموزشی به تفکیک دروس (دروس عمومی دروس تخصصی جداگانه درخواست ثبت گردد)

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر