آخرين اخبار
1400/5/18 دوشنبه
ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نور
لیست رشته محل‌های پذیرش دانشجو، صرفا بر اساس سوابق تحصیلی بدون آزمون و لیست رشته محل های با آزمون دانشگاه پيام نور مرکز کبودراهنگ

.


سه رشته تحصیلی خوب و جدید به رشته های دانشگاه پیام نور کبودراهنگ اضافه شد
1- مدیریت کسب و کارهای کوچک با کد 18607
2- علوم ورزشی با کد 18602
3- مددکاری اجتماعی با کد : 18604

رشته های قبلی دانشگاه:

1- حسابداری با کد 18598
2- حقوق با کد 18599
3- روانشناسی با کد 18600
4- فقه و مبانی حقوق با کد 18603
5- مدیریت بازرگانی با کد 18605
6- مدیریت دولتی با کد 18606
7- مترجمی زبان انگلیسی با کد 18608
8- علوم تربیتی با کد 18601

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش تا 20 مرداد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر