امور پژوهشی
1401/9/13 یکشنبه
قابل توجه دانشجویان : نهمین جشنواره کشوری حرکت ویژه انجمن های علمی،دانشجوی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان سمنان
جشنوارۀ بین المللی حرکت ویژۀ انجمنهای علمی دانشجویی و با تأکید بر هم افزایی، تکثیر ایده های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن های علمی دانشجویی همه ساله برگزار میشود. این جشنواره تلاش میکند تا مبنا و مبداء حرکتی نوین برای سازماندهی فعالیتهای علمی دانشجویی باشد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر