امور فرهنگي
1402/8/21 یکشنبه
مهم - قابل توجه متقاضیان محترم دوره آموزش های آزاد و کوتاه مدت
مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ در نظر دارد پیش ثبت نام دوره های ذیل را از تاریخ 1402/08/20 تا پایان امتحانات نیمسال اول 1402شروع نماید لذا متقاضیان می توانند :

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر